• Wczesna interwencja terapeutyczna

  • Terapia neurobiologiczna

  • Wczesna nauka czytania

  • Warsztaty dla nauczycieli

Copyright 2018 - Custom text here

Przygotowanie do diagnozy logopedycznej

1.Należy wytłumaczyć dziecku, do kogo i w jakim celu idziecie. Opowiedzieć mu, czego może się spodziewać ( będzie układało obrazki, rozmawiało, opowiadało, rysowało, rozwiązywało zagadki, oglądało ilustracje itp.). Należy postarać się, by dziecko było zaciekawione i nie czuło się zagrożone. Niepokój rodziców udziela się również dziecku.
2. Przynieść książeczkę zdrowia dziecka.
3. Przynieść do wglądu posiadaną dokumentację oraz wyniki specjalistycznych badań:
- laryngologicznych,
- psychologicznych,
- ortodontycznych,
- neurologicznych (TK, MR),
- psychiatrycznych,

- badania słuchu (audiometria, audiometria tonalna, otoemisja, tympanometria)
- opinia rehabilitanta/fizjoterapeuty,
- wypisy ze szpitala,
- orzeczenia i opinie (psychologiczno-pedagogiczne, o wczesnym wspomaganiu rozwoju itp.)
3. Jeden/dwa rysunki dziecka.
4. Dwa dni oraz dzień przed badaniem należy z dzieciem przeczytać dowolną bajkę i ją opowiedzieć. Następnie na badanie należy zabrać tę samą książkę, ponieważ zadaniem dziecka będzie opowiedzenie bajki.
5. Podczas badania dziecko nie może być chore.

6. Logopeda zapyta rodzica o:
- przebieg ciąży, poród (leki, choroby),
- rozwój mowy, (kiedy dziecko wypowiadało pierwsze słowa, jakie to były słowa itp.),
- rozwój motoryczny dziecka, (kiedy dziecko siadało, raczkowało, czworakowało, chodziło itp.),
- sposób karmienia (jak było karmione, do kiedy używało butelki, smoczka, itp.),
- zabawy dziecka, (czym i jak lubi się bawić).
7. Jeżeli dziecko korzysta z okularów, implantów, aparatu słuchowego należy je zabrać ze sobą.
8. Dziecko nie powinno być karmione bezpośrednio przed badaniem (1 h przed). Wskazana jest higiena jamy ustnej.
9. Lista pytań do logopedy związanych z niepokojami bądź wątpliwościami rodzica związanymi z rozwojem dziecka.

Czas trwania diagnozy zależy od wieku dziecka i rodzaju zaburzeń.

f t g m