Copyright 2018 - Custom text here

Publikacje

Szymańska, B., Szymański, R. (2015) Elementy projektowania procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla osób bez przygotowania pedagogicznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Szymański, R. (2015) Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Poradnik metodyczny Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2007) Program pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, [w:] Przewodnik po autorskich programach pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą, SWIS Metirum, Katowice

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 1 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 2 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R. (2015) Scenariusze zajęć dla kasy 3 Trampolina do sukcesu, Lander`s education & services i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tychy

Szymański, R (2007) Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej o prawach człowieka, [w:] Nauczyciel i szkoła, Nr 1-2 (34-35), s. 248-253, Mysłowice

Szymański, R (2015) Stymulacja procesów poznawczych oraz budowanie wspólnego pola uwagi, [w:] Forum Logopedy, lipiec 2015 / nr 8, s. 34-36, Poznań

f t g m