Copyright 2018 - Custom text here

Wystąpienia & Referaty

18 listopada 2016r. Katowice
REFLEKSYJNE WYCHOWANIE - ANALIZA OCZEKIWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RODZICA JAKO ELEMENT BUDOWANIA RELACJI RODZIC - UCZEŃ - NAUCZYCIEL - SZKOŁA Z PRESPEKTYWY PRAGMATYZMU.
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

9 marca 2016 r. Warszawa 

PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM KSIĄŻEK - W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji 

2 grudnia 2015 r. Warszawa
RZĄDOWY PROGRAM WSPOMAGANIA W LATACH 2015-2018 ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY W ZAPEWNIENIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOŁACH - "BEZPIECZNA+" - ELEMENTY METODYKI PRACY Z DZIEĆMI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji

26 listopada 2015 r. Siemianowice Śląskie
EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLU
Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

22 września 2015 r. Warszawa
DEBATA PODRĘCZNIKOWA PO ROKU
Organizator: Redakcja "Głos nauczycielski"

13-14 maja 2015 r. Warszawa
INNOWACYJNE PROGRAMY NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji

14 czerwca 2014 r. Tychy
INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DROGĄ DO KREATYWNEGO I INTERDYSCYPLINARNEGO ROZWOJU DZIECKA
Organizator: Lander's education & services

f t g m